Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

O2CARNet


Opis resursa:

  • CARNetovi korisnici na DSL modemima Optime

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.carnet.hr/o2carnet

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis