Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

Usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://cip.foi.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Bernardo Golenja; E-mail: bernardo.golenja@foi.hr
 • Ime: Krunoslav Tomac; E-mail: ktomac@foi.hrNatrag na popis