Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša


Opis resursa:

 • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.krs.hr/upute/eduroam.php

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Damir Mrkonjić; E-mail: Damir.Mrkonjic@krs.hrNatrag na popis