Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • spajanje na EDUROAM pomoću bežićnog pristupa

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://web.math.pmf.unizg.hr/racunski.centar/?Pomo%26%23263%3B_i_upute:Upute_za_pristup_be%9Ei%26%23269%3Bnoj_mre%9Ei_PMF_-_MO

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Krešimir Dekanić; E-mail: kdekanic@phy.hrNatrag na popis