Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam - Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci


Opis resursa:

 • eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet - Pomorski fakultet u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.pfri.uniri.hr/web/hr/aaiedu.php

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ezio Hafner; E-mail: ezio@pfri.hrNatrag na popis