Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu


Opis resursa:

 • bežićna eduroam usluga na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Pomorskom fakultetu i Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://installer.eduroam.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Doris Knego; E-mail: Doris.Knego@pmfst.hrNatrag na popis