Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

Sveučilište u Dubrovniku - eduroam


Opis resursa:

 • Eduroam usluga bežičnog spajanja na Internet

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Dubrovniku

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://cip.unidu.hr/eduroam-upute.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Tihi Bilas; E-mail: Tihi.Bilas@unidu.hrNatrag na popis