Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Visoke tehničke škole u Bjelovaru


Opis resursa:

 • eduroam usluga bežičnog pristupa Internetu Visoke tehničke škole u Bjelovaru

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://vtsbj.hr/eduroam/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ivan Sekovanić; E-mail: isekovanic@vtsbj.hrNatrag na popis