Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Sveučilišta u Puli


Opis resursa:

 • Bežični pristup putem eduroam mreže

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://installer.eduroam.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Informatička služba; E-mail: eduroam@unipu.hrNatrag na popis