Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga Veleučilišta u Karlovcu


Opis resursa:

 • Pružanje usluge bežičnog spajanja na internet.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište u Karlovcu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://installer.eduroam.hr/HomeOrg/vuka.hr/index.php

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Helpdesk Veleučilišta u Karlovcu; E-mail: helpdesk@vuka.hrNatrag na popis