Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o usluzi

StuDOM usluga Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu


Opis resursa:

  • StuDOM usluga spajanja na Internet na lokaciji SD "fra Lujo Marun" u Kninu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.srce.unizg.hr/usluge/studom/pravilnici

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Marko Meštrović; E-mail: marko.mestrovic@veleknin.hrNatrag na popis