Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o usluzi

eduroam usluga NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR


Opis resursa:

 • Bežični pristup putem eduroam mreže

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://installer.eduroam.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ana Vlahović; E-mail: ana.vlahovic@stampar.hr
 • Ime: Željko Ležaić; E-mail: zeljko.lezaic@stampar.hrNatrag na popis