Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Science


Opis resursa:

  • Baza podataka znanstvenih informacija (Clarivate Analytics - WOS, JCR, CC i MEDLINE)

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://apps.webofknowledge.com/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://images.webofknowledge.com/WOKRS59B4/help/WOS/hp_search.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonAffiliation
  • hrEduPersonHomeOrg

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Clarivate Analytics Customer Care (https://support.clarivate.com/s/); E-mail: baze@nsk.hrNatrag na popis