Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

OTRS sustav Srca


Opis resursa:

 • OTRS sustav Srca

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://otrs.srce.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • sn
 • givenName
 • mail
 • telephoneNumber
 • mobile
 • facsimileTelephoneNumber
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • postalAddress
 • l
 • postalCode
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Mladen Vedriš; E-mail: mladen.vedris@srce.hrNatrag na popis