Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Cloud usluga - Virtual Private Server


Opis resursa:

 • Usluga Virtual Private Server (VPS) je usluga Srca koja ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://vps.srce.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.srce.hr/vps/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • o
 • mail
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonAffiliation
 • givenName
 • l

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Dubravko Sever; E-mail: dubravko.sever@srce.hr
 • Ime: Ivor Milošević; E-mail: ivor.milosevic@srce.hrNatrag na popis