Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijek


Opis resursa:

  • Usluge Google Apps za djelatnike ETF-a

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/etfos

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Domagoj Vuković; E-mail: domagoj.vukovic@etfos.hr
  • Ime: Zoran Balkić; E-mail: zoran.balkic@etfos.hrNatrag na popis