Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Arhiva AAI@EduHr web sjedišta


Opis resursa:

 • Skup različitih web aplikacija za administraciju i pregled podataka o sustavu AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.aaiedu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.aaiedu.hr/faq.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • sn
 • givenName
 • mail
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Dubravko Vončina; E-mail: dubravko.voncina@srce.hrNatrag na popis