Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedište


Opis resursa:

  • web sjedište Hrvatske nacionalne grid infrastrukture CRO NGI

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://www.cro-ngi.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • sn
  • givenName
  • mail

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Nino Katić; E-mail: nino.katic@srce.hrNatrag na popis