Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

CARNetov interni web


Opis resursa:

 • CARNetov interni web

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • uid
 • cn
 • sn
 • givenName
 • mail
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduOrgType
 • wtAdminType
 • uidNumber

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Bojan Mauser; E-mail: bmauser@carnet.hrNatrag na popis