Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Helpdesk Wiki


Opis resursa:

 • Wiki stranice CARNetovog helpdeska (sa uputama za krajnje korisnike)

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://helpdesk.carnet.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://helpdesk.carnet.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • mail
 • preferredLanguage
 • displayName

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Valentin Vidić; E-mail: valentin.vidic@carnet.hrNatrag na popis