Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

CARNet LMS


Opis resursa:

 • Nacionalni portal za učenje na daljinu Nikola Tesla

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://lms.carnet.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://lms.carnet.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • uid
 • sn
 • givenName
 • mail
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonGroupMember
 • o
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Valentin Vidić; E-mail: valentin.vidic@carnet.hr



Natrag na popis