Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulaza


Opis resursa:

 • Uvid u status korisničkog računa te pregled vlastitog korištenja usluge

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://cmu.srv.carnet.hr/service.php

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • uid
 • cn
 • sn
 • givenName
 • mail
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • o
 • hrEduPersonHomeOrg
 • dc

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: CARNet helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis