Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mreže


Opis resursa:

 • Središnji servis koji omogućuje autentikaciju korisnika i putem sustava AAI@EduHr i putem društvenih mreža

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://login.aaiedu.hr/proxy/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • uid
 • cn
 • sn
 • givenName
 • mail
 • telephoneNumber
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • mobile
 • facsimileTelephoneNumber
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonGender
 • userCertificate
 • labeledURI
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonGroupMember
 • o
 • hrEduPersonHomeOrg
 • ou
 • roomNumber
 • postalAddress
 • l
 • postalCode
 • street
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduPersonPrivacy
 • dc
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • schacHomeOrganizationType
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgURL
 • hrEduOrgPolicyURI
 • wtAdminType
 • preferredLanguage
 • uidNumber
 • hrEduPersonOIB
 • displayName
 • schacUserPresenceID
 • hrEduPersonCardNum
 • hrEduPersonPersistentID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Dubravko Vončina; E-mail: dubravko.voncina@srce.hrNatrag na popis