Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

eduAdresar


Opis resursa:

 • Adresar ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://eduadresar.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • telephoneNumber
 • sn
 • ou
 • mobile
 • mail
 • labeledURI
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonCommURI
 • givenName
 • facsimileTelephoneNumber
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis