Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portal


Opis resursa:

 • E-learning portal u koji će studenti moći koristiti sa svojim AAI@EduHr identitetom

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://csi.unist.hr/moodle

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • ou
 • sn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Stanko Kružić; E-mail: skruzic@unist.hrNatrag na popis