Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

sys.dns


Opis resursa:

 • Usluga sekundarnog DNS poslužitelja za ustanove članice CARNeta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://sysdns.carnet.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://sysdns.carnet.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • mail
 • sn
 • o
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgMember
 • givenName
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: sspuc; E-mail: sspuc@carnet.hrNatrag na popis