Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

DEMLAS


Opis resursa:

 • Web prostor Geodetskog fakulteta za potrebe projekta "Development of Multipurpose Land Administration System"

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu - Geodetski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://demlas.geof.unizg.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • telephoneNumber
 • sn
 • postalAddress
 • ou
 • o
 • mobile
 • mail
 • labeledURI
 • l
 • hrEduPersonUniqueID
 • givenName

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Goran Jurakić; E-mail: gjurakic@geof.hrNatrag na popis