Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta


Opis resursa:

 • Wiki farma Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://wiki.pharma.unizg.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • givenName
 • mail
 • sn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ante Kisić; E-mail: akisic@pharma.hr
 • Ime: Berislav Cvetnić; E-mail: bcvetnic@pharma.hrNatrag na popis