Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja


Opis resursa:

 • Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://katalog-e-kolegija.srce.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • o
 • mail
 • l
 • givenName
 • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Vedran Mušica; E-mail: vedran.musica@srce.hr
 • Ime: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis