Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku


Opis resursa:

 • Glavni Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibeniku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://sibenik.unizg.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://sibenik.unizg.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: CIP FER-a; E-mail: cip@fer.hrNatrag na popis