Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultet


Opis resursa:

  • Microsoft Office 365 za korisnike iz domene arhitekt.hr

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonHomeOrg

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Boris Kostanjšak; E-mail: boris.kostanjsak@arhitekt.hrNatrag na popis