Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaru


Opis resursa:

 • Repozitorij će služiti za pohranu završnih radova studenata Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.vtsbj.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • o
 • mail
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduOrgMail
 • givenName
 • displayName
 • cn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Mirjana Bučar; E-mail: mbucar@vtsbj.hrNatrag na popis