Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies


Opis resursa:

 • Namjena je repozitorija pohrana, trajno čuvanje i disiminacija intelektualne produkcije Pomorskog fakulteta Rijeka, koju čine: 1. Izdanja Pomorskog fakulteta, 2. Autorski radovi zaposlenika i studenata Pomorskog fakulteta Rijeka iz kojih se posebno izdvajaju završni radovi preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, 3. Radovi koji govore o Pomorskom fakultetu te znanstvena i stručna produkcija nastavnog i nenastavnog osoblja Pomorskog fakulteta Rijeka.Pored navedenih zbirki u repozitorij namjeravamo uvesti zbirku izvora za učenje, digitalizirane zbirke iz fonda Knjižnice Pomorskog fakulteta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repository.pfri.uniri.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn
 • ou

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Dolores Markotić; E-mail: markotic@pfri.hrNatrag na popis