Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Laboratorij Udruge Demokracija 2.0


Opis resursa:

 • Platforma za direktnu demokraciju

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Udruga Demokracija 2.0

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://www.demokracija.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • uid
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • dc
 • o
 • jpegPhoto
 • l
 • labeledURI
 • hrEduOrgURL
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonTitle

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ivan Popovski; E-mail: ip@ief.hrNatrag na popis