Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebu


Opis resursa:

 • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene mef.hr

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Boris Tintor; E-mail: boris.tintor@mef.hr
 • Ime: Željko Drobne; E-mail: zeljko.drobne@mef.hr
 • Ime: Željko Tatić; E-mail: zeljko.tatic@mef.hrNatrag na popis