Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Google Apps za Akademiju dramskih umjetnosti


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu adu.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/adu.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonHomeOrg

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Davor Švaić; E-mail: dsvaic@adu.hrNatrag na popis