Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOs


Opis resursa:

 • Sučelje za potvrdu realizacije nastave za predstojnike zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://mrkve.etfos.hr/prpn.php

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Alfonzo Baumgartner; E-mail: baumgart@etfos.hrNatrag na popis