Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

HRN4You - online pregled hrvatskih normi


Opis resursa:

 • Hrvatski zavod za norme - aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normi

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Hrvatski zavod za norme

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://hrn4you.hzn.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • givenName
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • hrEduPersonHomeOrg

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Podrška korisnicima; E-mail: repozitorij@hzn.hrNatrag na popis