Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Baza podataka znanstvenih projekata RH


Opis resursa:

 • Baza podataka znanstvenih projekata RH - upravljanje podacima i API pristup normativi

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Institut Ruđer Bošković

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://pdb.irb.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://pdb.irb.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • uid
 • telephoneNumber
 • street
 • sn
 • postalCode
 • postalAddress
 • ou
 • o
 • mail
 • jpegPhoto
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduOrgURL
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMail
 • givenName
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Centar za znanstvene informacije IRB-a; E-mail: knjiznica@irb.hrNatrag na popis