Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)


Opis resursa:

 • eBaltazar - sustav učenja na daljinu za studente diplomskog studija Menadžment javnog sektora na adresi ebaltazar.bak.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://ebaltazar.bak.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • hrEduPersonUniqueID
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • l
 • hrEduPersonExpireDate

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis