Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

CUC prijava sudionika


Opis resursa:

 • Aplikacija za prijavu korisnika na CUC

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://kongres.speranza-online.com/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://kongres.speranza-online.com/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • uid
 • sn
 • ou
 • o
 • mobile
 • mail
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduOrgURL
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgOIB
 • homeTelephoneNumber
 • homePostalAddress
 • givenName
 • facsimileTelephoneNumber
 • displayName
 • dc
 • cn
 • postalAddress
 • postalCode
 • street
 • telephoneNumber

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: CARNet helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis