Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

PFST - Isvuplus


Opis resursa:

 • Aplikacija za vođenje studenata

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://isvuplus.pfst.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • uid
 • sn
 • ou
 • o
 • mail
 • jpegPhoto
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMail
 • givenName
 • displayName
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Ivica Andrun; E-mail: iandrun@pmfst.hrNatrag na popis