Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Google Apps za Sveučilište Libertas


Opis resursa:

  • Google Apps za domenu libertas.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Libertas međunarodno sveučilište

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/libertas.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonHomeOrg

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: IT odjel Libertas - IT podrška; E-mail: danijel@libertas.hrNatrag na popis