Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

NCERT wiki


Opis resursa:

 • Interni wiki Nacionalnog CERT-a

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://wiki.cert.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • mail
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMail
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Branko Mažar; E-mail: branko.mazar@cert.hr
 • Ime: Renato Kaćera; E-mail: renato.kacera@cert.hrNatrag na popis