Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

LimeSurvey2


Opis resursa:

 • Testna instalacija LimeSurvey2

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://limesurvey2.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • mail
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • givenName
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis