Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijeku


Opis resursa:

 • Pristup web aplikaciji za sjednice Odjela za fiziku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://sjednice.fizika.unios.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • mail
 • sn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Saša Vidaković; E-mail: sasa@fizika.unios.hrNatrag na popis