Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanata


Opis resursa:

 • Aplikacija za znanstveno istraživanje o informiranosti maturanata o visokom obrazovanju

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://app.studij.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://app.studij.hr/help.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgMail
 • homeTelephoneNumber
 • homePostalAddress
 • givenName
 • displayName
 • dc
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Višnja Francetić; E-mail: visnja.francetic@azvo.hrNatrag na popis