Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Laravel - registar resursa 2 pretprodukcija


Opis resursa:

 • test laravel simple saml php plugina za aplikaciju registar resursa2

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://pc-mbencic.srce.hr/blolg124

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • sn
 • uid
 • uidNumber
 • facsimileTelephoneNumber

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Marko Benčić; E-mail: mbencic@srce.hr



Natrag na popis