Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

WebEd Demo Windows


Opis resursa:

 • WebEd Demo Windows

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://81.218.160.90:8080/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • sn
 • o
 • mail
 • l
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • givenName
 • cn

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

 • Ime: Marin Milović; E-mail: mmilovic@carnet.hrNatrag na popis