Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu rada


Opis resursa:

  • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene imi.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonUniqueID

Osobe i/ili službe koje možete kontaktirati za dodatne informacije o ovom servisu:

  • Ime: Odsjek za informaticku podrsku; E-mail: informatika@imi.hrNatrag na popis